» Politica confidentialitate

Declaratie confidentialiate

 

Suntem foarte incantati de interesul acordat pentru serviciile si produsle oferite de compania noastra. Protectia datelor este o prioritate deosebit de importanta pentru gestionarea solutiilor S.C. Saint Angel S.R.L.. Utilizarea paginilor de internet ale siteurilor S.C. Saint Angel S.R.L. este posibila fara indicarea datelor personale; cu toate acestea, daca un subiect de date doreste sa utilizeze servicii speciale prin intermediul site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesara. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara si nu exista o baza legala pentru o astfel de prelucrare, obtinem in general consimtamantul persoanei vizate.

 

I.Conditii generale

 

1. Siteul web https://myloft.ro este administrat de catre societatea S.C. Saint Angel S.R.L., are sediul in Str. Violetelor nr. 13C, Loc.Nazna, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/859/2007, identificata cu CIF 21700260, e-mail protectiadatelor@myloft.ro, telefon 0740 095 788.

2. Site si / sau software si/sau https://myloft.ro reprezinta site-ul web apartinand S.C. Saint Angel S.R.L. la urmatoarea adresa web https://myloft.ro prin care utilizatorul are acces la informatii, servicii si software oferite de S.C. Saint Angel S.R.L. prin intermediul site-ului https://myloft.ro si a domeniilor sale conexe.

3 Prezentul document Politica de Confidentialitate si Declaratia confidentialiate face parte din Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale site-ului, disponibile la https://myloft.ro si in sectiunea de utilizare a softului sub denumirea „Termeni si conditii de utilizare”.

4. Ne rezervam dreptul de a modifica prezentul document ori de cate ori este necesar. Orice modificare adusă prezentului document intra in vigoare imediat dupa publicarea sa pe site. Utilizatorii site-ului vor fi informati despre modificarea prezentului document

direct pe site, sau dupa caz, prin e-mail. Fara a aduce atingere celor de mai sus, in cazul in care Utilizatorul site-ului continua sa utilizeze site-ul dupa ce a avut loc o modificare a prezentului document, se considera ca respectivul Utilizator este de acord cu modificarile produse.

5. Va rugam sa luati in considerare ca accesand site-ul nostru, acceptati in mod neconditionat Politica de Confidentialitate si Declaratia confidentialiate, Politica de Cookie-uri, precum si Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale site-ului si a softului.

6. In cazul in care un Utilizator nu este de acord cu una sau toate conditiile stipulate in Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale site-ului sau cu Politica de Confidentialitate, Declaratia confidentialiate si Politica de Cookie-uri, nu poate folosi siteul si softul aferent, si este recomandata incetarea utilizarii acestui site.

7. Depunem eforturi pentru a asigura protectia confidential itatii dumneavoastra atunci cand utilizati serviciile noastre. Prin urmare,avem o politica menita sa stabileasca modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi procesate si protejate.

 

II. Definitii

 

1. Declarati a privind protectia datelor a solutiilor S.C. Saint Angel S.R.L. se bazeaza pe termenii utilizati de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR). Declaratia noastra privind protectia datelor trebuie sa fie lizibila si usor de inteles pentru publicul larg, precum si pentru clientii si partenerii nostri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori sa explicam mai intai terminologia utilizata.

2. In aceaste documente folosim, intre altele, urm atorii termeni:

a) Date personale - Datele personale inseamna orice informatie r eferitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"). O persoana fizica identificabila este una care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un

identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date despre locatie, un identificator online sau unul sau mai multi factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

b) Persoana vizata - Persoana vizata este orice persoana fizica identificata sau identificabila, ale c arei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre controlorul responsabil cu prelucrarea.

c) Prelucrarea - Procesare este orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

d) Restrictionarea prelucrarii - Restrictionarea procesarii este marcarea d atelor cu caracter personal stocate in scopul limitarii procesarii acestora in viitor.

e) Profilarea - Profilare inse amna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanta persoanei fizice la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale , interese, fiabilitate, comportament, locatie sau miscari.

f) Pseudonimizarea - Pseudonimizarea este pr elucrarea datelor cu caracter personal astfel incat datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fara utilizarea unor informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie pastrate separat si sa faca obiectul unor masuri tehnice si organizatorice care sa asigure ca datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Controlor sau controlor responsabil de prel ucrare - Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singura sau impreuna cu altii, determina scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; in cazul in care scopurile si mijloacele unei asemenea prelucrari sunt stabilite de legislatia Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevazute de legislatia Uniunii sau de statul membru.

h) Procesor - Pr ocesorul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului.

i) Beneficiarul - Beneficiarul este o perso ana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism, caruia i se dezvaluie datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o terta parte. Cu toate acestea, autoritatile publice care pot primi datecu caracter personal in cadrul unei anchete anume in conformitate cu legislatia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective trebuie sa fie in conformitate cu normele aplicabile privind protectia datelor in conformitate cu scopurile procesarii.

j) Tert - Terta parte este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un organism altul decat persoana vizata, controlor, procesator si persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau operatorului, sunt autorizate sa proceseze date cu caracter personal.

k) Consimtamant - Consimtamantul persoanei vizate este orice indicatie specifica, informata si lipsita de ambiguitate a dorintelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declaratie sau printr-o actiune clara afirmativa, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc .

 

III. Protejarea datelor

 

1. Apreciem interesul fata de compania noastra. Protectia datelor personale pe care ni le incredintati este o prioritate pentru noi si

dorim sa va simtiti in siguranta si siguri cand vizitati site-ul nostru sau folositi ofertele noastre online.

2. Este important pentru noi sa fiti pe deplin informati cu privire la datele personale pe care le colectam atunci cand utilizati ofertele si serviciile noastre online si sunteti familiarizati cu modul in care le folosim.

 

IV. Principiile si Drepturile persoanelor vizate

 

1. Documentul pe care tocmai il parcurgeti in a cest moment este, de fapt, unul dintre modurile in care noi dorim sa va aratam ca increderea pe care ne-o acordati nu este unilaterala, si ca si noi, la randul nostru, luam toate masurile necesare pentru ca vizita

dumneavoastra in siteul nostru sa fie cat mai placuta si fara consecinte pe care nu le anticipati.

2. Pentru orice intrebare sau nedumerire in privinta termenilor utilizati mai jos sau asupra orica ror alte probleme legate de modul in care noi intelegem sa pastram confidentialitatea datelor dumneavoastra, va rugam sa ne contactati la protectiadatelor@myloft.ro

3. Misiunea noastra este sa oferim fiecarei persoane si fiecarei organizatii din lume posibilitatea de a realiza mai multe. In toate actiunile noastre vom mentine valoarea atemporala a confidentialitatii si va vom oferi in continuare posibilitatea de a va controla datele.

4. Acea sta incepe asigurandu-va ca aveti optiuni relevante pentru modul si motivul pentru care datele sunt colectate si utilizate si ca aveti informatiile necesare pentru a face alegerea potrivita pentru dumneavoastra dintre produsele si serviciile noastre.

5. Lucram in fiecare zi pentru a va castiga increderea, concentrandu-ne asupra a sase principii cheie privind confidentia litatea:

• Control: Aveti controlul confidentialitatii dumneavoastra, cu instrumente usor de utilizat si optiuni clare.

• Transparenta: Suntem transparenti cu privire la colectarea si utilizarea datelor, astfel incat sa puteti lua de cizii in cunostinta de cauza.

• Securitate: Protejam datele pe care ni le oferiti prin intermediul unor caracteristici puternice de securitate si criptare.

• Protectie juridica puternica: Respectam legile locale privind confidentialitatea si luptam pentru protectia juridica a co nfidentialitatii dumneavoastra ca drept uman fundamental.

• Fara directionare bazata pe continut: Nu utilizam e-mailul, chatul, fisierele sau alt continut personal pentru a va livra reclame.

• Beneficii pentru dumneavoastra: Atunci cand colectam date, le utilizam pentru a va ajuta si a va oferi experiente mai bune.

6. Aceste principii stau la temelia abordarii confidentialitatii la S.C. Saint Angel S.R.L. si vor continua sa ghideze modul in c are dezvoltam produsele si serviciile noastre.

7. Conform prevederilor legislative impus e de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilatia romana in vigoare, S.C. Saint Angel S.R.L. isi asuma prevederile legislative si se oblige sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastra prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicatiilor noastre web.

A. Dreptul de confirmare

8. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine de la operator o confirmare a faptului daca datele cu caracter personal care o privesc sau nu sunt prelucrate. Daca un subiect de date doreste sa se foloseasca de acest drept de confirmare, el sau ea poate, in orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului.

B. Dreptul de acces

9. La cerere, aveti d reptul de a obtine informatii de la noi despre datele personale referitoare la dumneavoastra si prelucrate de noi, in masura in care sunt definite in art. 15 GDPR. Puteti trimite solicitarea dumneavoastra fie prin posta, fie prin e-mail la adresele de mai jos.

10. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine de la operator informatii gratuite cu privire la datele sale personale stocate in orice moment si o copie a acestor informatii. In plus, directivele si regulamentele europene acorda accesul persoanelor vizate la urmatoarele informatii:

• scopul prelucrarii;

• categoriile de date cu caracter personal vizate;

• destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost sau vor fi dezvaluite datele cu caracter personal, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;

• daca este posibil, perioada prevazuta pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;

• existenta dreptului de a solicita rectificarii sau stergerii de date cu caracter personal de la operator sau de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau de a se opune unei asemenea prelucrari;

• existenta dreptului de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere;

• in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile cu privire la sursa acestora;

• existent a unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, mentionata la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR si,cel putin in acele cazuri, informatii semnificative cu privire la logica implicata, precum si semnificatia si consecintele avute in vedere o astfel de prelucrare pentru persoana vizata.

11. In plus, persoana vizata are dreptul de a o btine informatii cu privire la transferarea datelor cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala. In acest caz, persoana vizata are dreptul de a fi informata cu privire la garantiile corespunzatoare privind transferul.

12. Daca un subiect de date doreste sa se prevaleze de acest drept de acces, in orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului.

C. Dreptul la rectificare

13. Aveti dreptul sa ne s olicitati sa remediem fara intarziere orice date personale inexacte cu privire la dumneavoastra (articolul 16 GDPR). In acest scop, va rugam sa contactati la adresa de e-mail protectiadatelor@myloft.ro

14. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine d e la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Tinand cont de scopurile prelucrarii, persoana vizata are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

15. Daca un subiect de date doreste sa exercite acest drept la rectificare, poate in orice mom ent, sa contacteze orice angajat al operatorului.

D. Dreptul la stergere (Dreptul de a fi uitat)

16. In cazul in care motivele juridice definit e la art. 17 se aplica GDPR, aveti dreptul la stergerea imediata ("dreptul de a fi uitat") de date cu caracter personal care va privesc. Aceste motive juridice includ: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost prelucrate sau va retrageti consimtamantul si nu exista alte motive legale de procesare; persoana vizata obiecteaza prelucrarii (si nu exista motive intemeiate pentru prelucrare - nu se aplica obiectiilor la adresa publicitatii directe). Pentru a va afirma dreptul de mai sus, va rugam sa contactati adresa de contact data mai jos.

17. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru obtinerea de la operator a stergerii datelor cu caracter personal care il privesc fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge fara intarziere date cu caracter personal in cazul in care unul dintre urmatoarele motive se aplica, atata timp cat prelucrarea nu este necesara:

• Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau pr elucrate in alt mod.

• Persoana vizata retrage consimtamantul la care se bazeaza prelucrarea in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR si in cazul in care nu exista alt motiv juridic pentru prelucrare.

• Persoana vizata obiecteaza prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR si nu exista mot ive legale imperative de prelucrare sau persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR.

• Datele personale au fost procesate ilegal.

• Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru respectarea unei obligatii legale in legislatia Uniunii sau a statului membru la care este supusa controlorul.

• Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferta serviciilor societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

18. Daca unul dintre mo tivele mentionate mai sus se aplica si un subiect de date doreste sa solicite stergerea datelor cu caracter personal stocate de solutiile S.C. Saint Angel S.R.L., poate oricand sa contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al S.C. Saint Angel S.R.L. se asigura imediat ca cererea de stergere este solutionata imediat.

19. In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este oblig at, in conformitate cu articolul 17 alineatul (1), sa stearga datele cu caracter personal, operatorul, luand in considerare tehnologia disponibila si costurile de implementare, masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, controlorii care proceseaza datele cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti controlori a oricaror legaturi, copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, in masura in care prelucrarea nu este necesara. Un angajat al S.C. Saint Angel S.R.L. va organiza masurile necesare in cazuri individuale.

E. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

20. In cazul in care criteriile definite la art. 18 GDPR sunt indeplinite, aveti dreptul la restrictionarea procesarii asa cum este stabilit in articolul de mai sus al GDPR. In conformitate cu acest articol, se poate solicita restrictionarea prelucrarii, in special daca prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb restrictia utilizarii acestora sau daca persoana vizata a optat pentru prelucrare in conformitate cu art. 21 (1) GDPR atata timp cat nu este clar daca interesul nostru legitim este superior interesului persoanei vizate. Pentru a va afirma dreptul de mai sus, va rugam sa contactati adresa de contact

precizata mai sus.

21. Fiecare persoa na vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru obtinerea de la operator a restrictionarii prelucrarii in cazul in care se aplica una dintre urmatoarele:

• Acuratetea datelor cu caracter personal este con testata de persoana vizata, pentru o perioada care permite controlorului sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal.

• Prelucrarea este ilegala, iar persoana v izata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb limitarea utilizarii acestora.

• Admini stratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar acestea sunt solicitate de persoana vizata pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.

• Persoana vizata a formulat obiectii privind prelucrarea, in con formitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, in asteptarea verificarii daca motivele legitime ale operatorului sunt in contradictie cu cele ale persoanei vizate.

22. Daca una dintre conditiile mentionate mai sus este indeplinita si un subiect de date doreste sa s olicite restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal stocate de solutiile S.C. Saint Angel S.R.L., poate contacta in orice moment orice angajat al operatorului, astfel angajatul S.C. Saint Angel S.R.L. va aranja restrictionarea prelucrarii.

F. Dreptul la transferabilitatea datelor (portabilitate)

23. Aveti dreptul la portabilitatea datelor asa cum es te definita in art. 20 GDPR. Aceasta inseamna ca aveti dreptul sa primiti datele personale referitoare la dumneavoastra, pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de masina si sa aveti dreptul sa transmiteti aceste date unui alt operator, cum ar fi un alt serviciu furnizor. Conditia preliminara este ca prelucrarea datelor sa se bazeze pe consimtamant sau pe un contract si se realizeaza prin mijloace automate.

24. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european, de a primi datele cu caracter per sonal care i-au fost furnizate unui controlor, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si lizibil in masina. Acesta are dreptul sa transmita aceste date altui controlor fara a se impiedica de catre operatorul caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atat timp cat prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul prevazut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atata timp cat prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei sarcini indeplinite in interes public sau in exercitarea autoritatii publice conferite operatorului.

25. In plus, in exercitarea dreptului sau la transferabilitatea datelor in conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizata are dreptul sa transmita date cu caracter personal direct de la un operator la altul, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si atunci cand nu face acest lucru afecteaza negativ drepturile si libertatile celorlalti.

G. Dreptul de a obiecta

26. Aveti dreptul sa va o puneti in orice moment conform art. 21 GDPR la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra, care se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) GDPR, din motive legate de situatia dumneavoastra particulara. Vom renunta la prelucrarea datelor dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care putem demonstra motive legitime temeinice de procesare care va depasesc interesele, drepturile si libertatile sau daca prelucrarea nu se refera la stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.

27. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de legiuitorul european, in orice moment, din motive legate de situatia sa particulara, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazeaza pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR.

Acest lucru se aplica, de asemenea, profilarii bazate pe aceste dispozitii.

28. Solutiile S.C. Saint Angel S.R.L. nu mai prelucreaza datele cu caract er personal in caz de obiectie, cu exceptia cazului in care putem demonstra motive legitime convingatoare pentru prelucrarea care are prioritate fata de interesele, drepturile si libertatile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale .

29. In cazul in care solutiile S.C. Saint Angel S.R.L. prelucreaza date cu caracter pers onal in scopuri de marketing direct, persoana vizata are dreptul sa se opuna in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare.

Aceasta se aplica profilarii in masura in care este legata de un astfel de marketing direct. In cazul in care persoana vizata obiecteaza solutiile S.C. Saint Angel S.R.L. la procesarea in scopuri de marketing direct, S.C. Saint Angel S.R.L. nu vor mai prelucra date personale in aceste scopuri.

30. In plus, persoana vizata are dreptul, din motive legate de situatia sa particulara, de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc prin intermediul solutiilor S.C. Saint Angel S.R.L. in scopuri stiintifice sau istorice de cercetare sau in scopuri statistice in conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru

indeplinirea unei sarcini indeplinite din motive de interes public.

31. Pentru a-si exercita dreptul de a prezenta obiectii, persoana v izata poate contacta orice angajat al S.C. Saint Angel S.R.L.. In plus,

persoana vizata este libera in contextul utilizarii serviciilor societatii informationale si, fara a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, sa utilizeze dreptul sau de a se opune prin mijloace automate prin utilizarea specificatiilor tehnice.

H. Luarea deciziei individuale automatizate, inclusiv profilarea

32. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitor ul european sa nu faca obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care ii privesc sau o afecteaza in mod semnificativ in mod semnificativ, atat timp cat decizia (1) nu este necesar pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislatia Uniunii sau a statului membru la care este supusa controlorul si care prevede, de asemenea, adoptarea de masuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile persoanei vizate si interesele legitime sau (3) nu se bazeaza pe consimtamantul explicit al subiectului vizat.

33. Daca decizia (1) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date sau (2) se bazeaza pe acordul explicit al subiectului datelor, solutiile S.C. Saint Angel S.R.L. pun in aplicare masuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile si interesele legitime ale subiectului vizat, cel putin dreptul de a obtine o interventie umana din partea operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

34. Daca persoana vizata doreste sa-si exercite drepturile privind luarea automata a deciziilor individuale, el sau ea poate oricand sa contacteze orice angajat al solutiilor S.C. Saint Angel S.R.L..

I. Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere

35. Daca credeti ca prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra si efectuate de noi este ilegala sau inadmisibila, aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere responsabila pentru noi. Puteti contacta aceasta autoritate la ANSPDCP - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

 

V. Declaratia de confidentialiate

 

1. Conform prevederilor legislat ive impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilatia romana in vigoare, S.C. Saint Angel S.R.L. isi asuma prevederile legislative si se oblige sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de

dumnevoastra prin intermediul formlarelor, e-mailurilor sau aplicatiilor noastre web.

2. S.C. Saint Angel S.R.L., a adoptat, implementat si dezvoltat masuri administrative, fizice si tehnice pentru protejarea informatiilor stocate pe acest site, dar nu accepta nici o responsabilitate sau raspundere privind securitatea datelor.

3. Pentru protejarea informatiilor si datelor cu caracter personal, S.C. Saint Angel S.R.L., utilizeaza t ehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar daca oferim aceste tehnologii alaturi de alte masuri de protectie a informatiilor confidentiale si asiguram securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatiile transmise prin Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu tin de S.C. Saint Angel S.R.L..

Drepturile persoanelor vizate

4. Conform legislatiei in vigo are, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a va opune procesarii datelor, dreptul de retragere a consimtamantul sau a datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

5. Va notificam cu privire la faptul ca orice persoana are dreptul de a se opune, in mod gratuit si fa ra nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

6. Din 25 Mai 2018, aplicarea GDPR va consolideaza drepturile, respectiv dreptul de acces la date (art.15), dreptul la rectificare (art.16), dreptul de a fi uitat (art.17), dreptul la restrictionarea prelucrarii (art.18), dreptul la portabilitatea datelor (art.20), dreptul la opozitie (art.21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate (art.22), dreptul la despagubiri (art.82), dreptul de a depune o

plangere (art.77) in caz de incalcare a drepturilor persoanei vizate garantate de GDPR - Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

7. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu pot fi transferate in strainata te decat in masura in care tertii implicate nu sunt din Romania si acest lucru este necesar in indeplinirea scopului.

8. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa catre S.C. Saint Angel S.R.L. l a adresa de e-mail protectiadatelor@myloft.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor

9. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil pentru a remedia situatia, trimitand un email la adresa sa de email ✉ protectiadatelor@myloft.ro sau prin posta clasica la adresa ÷ S.C. Saint Angel S.R.L., in Str. Violetelor nr. 13C, Loc. Nazna, Romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/859/2007, identificata cu CIF 21700260, e-mail protectiadatelor@myloft.ro, telefon 0740 095 788.

10. Toate datele procesate in cadrul acestor activitati vor fi tratate cu intreaga responsabilitate privitoare la pastrarea normelor de confidentialitate si siguranta a datelor personale.

11. Oricand veti avea acces la aceste date si veti putea solicita stergerea inregistrarilor dumneavoastra din toate evidentele studiului.

12. Prin “date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal sau numar de telefon. Periodic, este posibil sa va solicitam prin site-ul nostru informatii personale pentru a va putea trimite materialele solicitate, a va raspunde la intrebari sau pentru a va putea oferi un produs/serviciu/etc.

 

VI . Date personale colectate

 

1. Site-ul https://myloft.ro si softul aferent colecteaza si proceseaza Date Personale conform acordului expres si tacit exprimat de catre utilizator prin declaratia de continut (inregistrarea contului in site si software) si prin acceptarea Termenilor si Conditiilor Generale de

utilizare, disponibile atat la https://myloft.ro cat si in sectiunea de utilizare a softului sub denumirea „Termenii si Conditiile Generale

de Utilizare” si a prezentului document „Politica de Confidentialitate, Declaratia de confidentialitate si Politica de Cookie-uri”.

2. Datele Personale ale Utilizatorului sunt procesate de catre Site in concordanta cu legislatia romana in vigoare, in special in concordanta cu Regulamentul UE 679/2016 – GDPR, Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea Datelor Personale"), cu Ordinul nr. 52 din 2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal ("Ordinul nr. 52"), si cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice ("Legea nr. 506").

3. Tipuri de date cu caracter personal colectam si mod de utilizare: Vom colecta datele cu caracter personal pe care ni le v eti transmite atunci cand, spre exemplu, va inregistrati, va conectati sau contactati departamentul nostru de asistenta / suport clienti sau promovarea serviciilor noastre. Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti pot include, spre exemplu, date de contact, profesia, locul de munca si informatii despre plata, in plus, putem colecta anumite date cu caracter personal din surse externe, cum ar fi informatii privind solvabilitatea si actualizari ale adresei.

4. Putem utiliza datele dumneavoastra cu carac ter personal in urmatoarele scopuri:

• Pentru a va inregistra si gestiona contul personal pe site;

• Pentru a va inregistra activitatea pe parcursul utilizarii so ftului;

• Pentru a va trimite notificari prin mesaje email referitoare la act iuni necesare utilizarii softului;

• Pentru a va contacta in eventualitatea oricaror probleme cu utilizarea softului;

• Pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra si a va informa cu privire la serv iciile noi sau modificate;

• Pentru a va trimite oferte de marketing, cum ar fi newslettere;

• Pentru a efectua analize cu scopul de a va furniza oferte de marketing si informatii relevante;

• Pentru a valida faptul ca aveti varsta legala pentru cumparaturi online, a va servi si a va factu ra comenzile dumneavoastra;

• Pentru a va trimite chestionare oferindu-va astfel posibilitatea de a influenta oferta si serviciile noastre;

• Pentru a ne testa, personaliza si imbunatati sistemele si continutul cu ajutorul carora va oferim serviciile noastre;

• Pentru a impiedica utilizarea gresita sau necorespunzatoare a serviciilor noastre;

• Pentru a ne respecta obligatiile legale;

• In scopuri statistice;

• Pentru a trimite date le catre serviciul de expediere e-mailuri pentru a permite corespondenta prin e-mail;

• Pentru a trimite datele catre serviciul de expediere corespondenta;

5. Siteul nu solicita si nu are acces la detaliile contului dumneavoas tra bancar.

6. Utilizatorul nu trebuie sa furnizeze niciunul dintre datele personale solicitat e. Cu toate acestea, nefurnizarea oricaror astfel de date

poate impiedica siteul sa furnizeze, integral sau partial, oricare dintre serviciile sau obligatiile sale furnizate pe site si / sau utilizatorul nu va putea sa utilizeze Site-ul in mod corespunzator.

7. Datele personale ale utilizatorilor vor fi prelucrate n umai pentru obiectivele siteului legal justificate, inclusiv trimiterea de informații comerciale, de exemplu prin intermediul buletinelor informative catre utilizatori. Numarul de buletine de stiri trimise de site poate varia. In orice moment, utilizatorul are dreptul sa solicite intreruperea primirii acestor informatii / oferte facand clic pe linkul de dezabonare furnizat in partea de jos a fiecarui buletin informativ sau schimband setarile utilizatorului pe site.

8. Vom pastra datele dumneavoastra atat cat este necesar pentru a indeplini scopurile de mai sus sau atat cat ne impune legea. Dupa aceea, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse.

Retragerea consimtamantului

9. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a-si retrage consimtamantul in privinta prelucrarii datelor sale personale in orice moment.

10. Daca persoana vizata doreste sa-si e xercite dreptul de retragere a consimtamantului, el sau ea poate, in orice moment, sa contacteze orice angajat al S.C. Saint Angel S.R.L..

 

VII. Destiantarii datelor personale colectate

 

1. Nu transmitem, nu vindem si nu cedam te rtilor datele dumneavoastra in scopuri de marketing. Datele care sunt transferate catre terti sunt folosite doar pentru a va furniza serviciile mentionate mai sus, spre exemplu catre alte companii din grupul nostru, catre agentii si furnizori de servicii, daca ne vindem afacerea ori in cazurile in care suntem obligati prin lege sa transmitem informatii sau daca consideram ca este necesara o actiune pentru frauda, criminalitate cibernetica sau pentru a proteja site-ul, drepturile, siguranta personala.

2. Informa tiile inregistrate sunt destinate utilizarii de care S.C. Saint Angel S.R.L. si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

• angajatii responsabili de siteul web pe care ati efectuat transmiterea datelor dumneavoastra prin completarea de formulare, realizar ea contului de client, plasarea comenzii sau a solicitarii de retur;

• angajatii responsabili de procesarea comenzilor si solicitarilo r plasate;

• tertilor si/sau angajatii responsabili de realizarea serviciilor de marketi ng direct, publicitate sau de relatii cu clientii;

• tertilor responsabili de procesarea cardurilor de credit pentru plata comenzilor cu cardul;

• departamentelor interne de procesare a comenzilor, evaluare a comportamentului clietulu i, monitorizarii siteului web, pentru realizarea de profiluri, statistici si analize;

• transportatorilor pentru efectuarea coresp ondentei, a comunicarilor si livrarea comenzilor solicitate;

• tertilor implicati in indeplinirea scopului vizat pentru persoanelor vizate.

3. Conform legislatiei in vigoare, beneficiati de dreptul de acces, de interv entie asupra datelor, dreptul de a va opune procesarii datelor, dreptul de retragere a consimtamantul sau a datelor (de a fi uitat), de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

 

VII. Transferul datelor catre terti

 

1. Nu transmitem, nu vindem si n u cedam tertilor datele dumneavoastra in scopuri de marketing. Datele care sunt transferate catre terti sunt folosite doar pentru a va furniza serviciile mentionate mai sus, spre exemplu catre alte companii din grupul nostru, catre agentii si furnizori de servicii, daca ne vindem afacerea ori in cazurile in care suntem obligati prin lege sa transmitem informatii sau daca consideram ca este necesara o actiune pentru frauda, criminalitate cibernetica sau pentru a proteja site-ul, drepturile, siguranta personala. De asemenea, putem dezvalui statistici agregate despre vizitatorii site-ului nostru pentru a descrie serviciile noastre potentialilor parteneri (agenti de publicitate, sponsori) si alte parti terte cu reputatie si pentru alte scopuri legale, dar aceste statistici nu vor conține informatii de identificare personala .

2. In general, va transferam datele doar in interio rul companiei noastre, S.C. Saint Angel S.R.L. si catre partenerii / tertii implicati in procesarea / livrarea comenzilor plasate/returnare, pentru a rezolva cererile de oferta, solicitarile pentru anumite servicii solicitate, sau catre companiile care se ocupa cu marketingul direct si realtia cu clientii (asistenta online, sms, email, telefon) – daca ati optat pentru aceste servicii.

3. Aceasta inse amna ca informatiile pot fi prelucrate si de alte persoane juridice din cadrul Grupului - din care S.C. Saint Angel S.R.L. face parte. Cu toate acestea, o astfel de prelucrare este limitata in masura necesara pentru scopurile definite in aceasta declaratie de confidentialitate a datelor sau la care o alta persoana juridica care actioneaza in calitate de furnizor de servicii /

procesator trebuie sa urmeze instructiunile date de controlor.

4. In acest context, uneori folosim furnizori de servicii (local izati in Romania si Germania) care prelucreaza date in numele nostru (de exemplu, proiectarea si dezvoltarea de software / platformei siteului web sau pentru a sprijini procesarea cererilor clientilor, servicii de marketing si call center, servicii de realtii cu clientii – asistenta online si callcenter, servicii de transmitere de newsletter, oferte, noutati, etc).

5. In aceste cazuri, informatiile sunt transferate tertilor pentru a permite prelucrarea ulterioara. Furnizorii externi de servicii sunt selectati cu atentie si auditati la intervale regulate pentru a asigura protectia vietii private si respectarea prevederilor Regulamentului EU 2016/679 - GDPR.

6. Acesti furnizori de s ervicii / procesatori sunt obligati prin instructiuni. In acest sens, acestea sunt supuse cerintelor noastre, care includ prelucrarea datelor dumneavoastra exclusiv in conformitate cu instructiunile noastre si in conformitate cu Legea privind protectia datelor aplicabila. In special, acestia sunt obligati contractual sa va trateze datele cu confidentialitate stricta si nu au voie sa proceseze date in alte scopuri decat cele convenite.

 

VIII. Transferul datelor catre procesatorul conform Art. 28 (1) GDPR.

 

1. S.C. Saint Angel S.R.L. va respecta informatiile confidentiale pe car e le furnizati si va asigura de faptul ca nu va vinde, nu va cesiona, nu va inchiria si nu va face barter cu listele de e-mailing sau datele personale ale dumneavoastra.

2. In afara de precizarile de mai sus, va anuntam ca daca va fi necesar, vom transfera datele dumneavoastr a personale autoritatilor de urmarire penala si, daca este cazul, partilor terte vatamate, fara consimtamantul dumneavoastra explicit, atunci cand acest lucru este necesar pentru clarificarea utilizarii ilegale a serviciilor noastre sau pentru urmarirea penala. Cu toate acestea, un astfel de transfer va avea loc numai daca exista dovezi concrete de comportament ilegal sau de utilizare necorespunzatoare. Transferul datelor dumneavoastra poate avea loc, de asemenea, in cazul in care acest lucru contribuie la respectarea conditiilor de utilizare sau a altor

acorduri. De asemenea, suntem obligati legal sa furnizam informatii la anumite organisme publice, la cerere. Acestea cuprind autoritatile de urmarire penala, autoritatile care pun in judecata infractiunile care se sanctioneaza cu amenda si autoritatile financiare.

3. Transferul acestor date se bazeaza pe interesul nostru legitim in combaterea utilizarii abuzive, urmarirea penala a actelor criminale si asigurarea, afirmarea si executarea revendicarilor, cu exceptia cazului in care interesele noastre sunt suprasolicitate de drepturile si interesele dumneavoastra in protectia datelor dumneavoastra personale. 6 (1) lit. f GDPR.

 

IX. Transferul datelor intentionat catre tari terte

 

1. In prezent, transferul de date catre tari terte nu este planificat. In caz contrar, vom stabili conditiile legale necesare. In special, veti fi informati cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, in conformitate cu cerintele legale.

 

X. Securitatea datelor colectate

 

1. Confidentialitatea si protectia informatiilor colectate de la dumneavoastra sunt de o importanta vitala pentru noi. S.C. Saint Angel S.R.L. nu ofera informatia colectata unor terti fara consimtmantul dumneavoastra expres si prealabil. Orice statistica privind traficul utilizatorilor nostri, pe care o vom oferi catre terte retele de publicitate sau catre siteuri partenere, este furnizata doar ca ansamblu de date si nu include nici o informatie identificabila personal despre nici un utilizator individual.

2. S.C. Saint Angel S.R.L. ia masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja date le personale pe care le furnizati S.C. Saint Angel S.R.L. de manipularea accidentala sau intentionata, pierderea, distrugerea sau accesul partilor neautorizate, impotriva accesului neautorizat, distribugerii sau pierderii accidentale a datelor. Acest lucru se aplica si in cazul oricaror servicii externe achizitionate. Verificam eficacitatea masurilor noastre de protectie a datelor si le imbunatatim in mod continuu in conformitate cu dezvoltarea tehnologica. Orice date personale introduse sunt criptate in timpul transferului folosind un proces securizat de criptare.

3. Accesul dumneavoastra la anumite servicii si informatii din cadrul siteului este protejat de o parola. Va recomandam sa nu dezvaluiti nimanui aceasta parola. S.C. Saint Angel S.R.L. nu va va cere niciodata parola conturilor dumneavoastra in mesaje sau telefoane nesolicitate. Va sfatuim deci sa nu dezvaluiti aceasta parola peroanelor care va cer acest lucru. Mai mult, daca este posibil,

trebuie sa va amintiti sa semnati "deconectare" / "log off" / "sign out" din contul dumneavoastra in platforma online oferite de S.C. Saint Angel S.R.L. , la sfarsitul fiecarei sesiune de utilizare a acestora. Va sfatuim de asemenea sa inchideti fereastra browserului in care ati lucrat la sfarsitul navigarii dumneavoastra in siteurile sau serviciile furnizate de S.C. Saint Angel S.R.L. .

 

XI. Durata pastrarii datelor

 

1. Pastram datele dumneavo astra personale numai atata timp cat este necesar pentru a indeplini scopurile pe care le-am colectat, inclusiv in scopul satisfacerii oricaror cerinte legale, contabile, de raportare sau de arhivare.

2. Pentru a determina perioada de pastrare adecvata pentru datele cu caracter personal, consid eram valoarea, natura si sensibilitatea datelor personale, riscul potential de vatamare cauzat de utilizarea neautorizata sau divulgarea datelor dumneavoastra personale,scopurile pentru care procesam datele dumneavoastra personale si putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace si cerintele legale aplicabile.

3. Suntem obligati din punct de vedere legal sa pastram informatii de baza despre clientii nostri (inclusiv date de contact, identitate, date financiare si de tranzactii) timp de 5 ani dupa ce acestia inceta sa mai fie clienti in scopuri fiscale.

4. In anumite circumstante, ne puteti cere sa stergeti datele: consultati mai jos informatii suplimentare d in prezentul document.

5. Pentru datele cu caracter personale a caror perioada de pastrare nu este specificata in mod expres, durata de pastrare a datelo r va fi de 5 ani.

6. Dupa aceasta perioada, datele cu caracter personal vor fi sterse, iar restul informatiilor conexe vor fi anonimizate si utilizate in scop de statistic si analiza interna.

7. Ne rezervam dreptul de a a nonima datele dumneavoastra personale (astfel incat sa nu mai poata fi asociate cu dumneavoastra) in scopuri de cercetare sau statistice, caz in care putem utiliza aceste informatii pe o perioada nelimitata, fara a va anunta in prealabil.

8. Operatorul de date S.C. Saint Angel S.R.L. prelucreaza si stocheaza datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului de stocare sau, in masura in care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alti legislatori in legile sau reglementarile carora li se aplica operatorului.

 

XII. Stergerea datelor cu caracter personal

 

1. Legislatia a definit numeroase perioade si obligatii de pastrare a datelor. La sfarsitul acestor perioade, datele relevante vor fi sterse in mod obisnuit. Datele care nu sunt afectate de perioadele de depozitare si obligatiile de mai sus sunt sterse sau anonime imediat ce scopurile definite in aceasta declaratie de confidentialitate privind datele nu mai sunt aplicabile. Cu exceptia cazului in aceasta declaratie de confidentialitate a datelor include si alte prevederi care nu respecta dispozitiile privind stocarea datelor, vom stoca toate datele pe care le colectam atata timp cat acestea sunt necesare pentru scopurile de mai sus pentru care au fost colectate.

2. In cazul in care scopul depozitarii nu este aplicabil sau daca expira o perioada de depozitare stabilita de legiuitorul eu ropean sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt in mod obisnuit blocate sau sterse in conformitate cu cerintele legale.

3. Dupa expirarea perioadei de pastrare a datelor, datele cu caracter personal vor fi sterse, iar restul informatiilor conexe vor fi anonimizate si utilizate in scop de statistic si analiza interna.

 

XIII. Utilizarea altor date si stergerea datelor

 

1. Orice prelucrare sau utilizare ulterioara a datelor dumneavoastra personale va fi efectuata, in general, numai in masura permisa in baza unei reglementari legale sau in cazul in care v-ati dat acordul pentru prelucrarea datelor sau utilizarea datelor. In cazul unei prelucrari ulterioare in alte scopuri decat cele pentru care datele au fost colectate initial, va vom informa despre aceste alte servicii si va vom furniza toate celelalte informatii importante inainte de prelucrarea ulterioara.

Subpaginile si subdomeniile siteului

2. Responsabilitatea pentru instrumen tele online de pe subpaginile siteului https://myloft.ro sunt in responsabilitatea.

 

S.C. Saint Angel S.R.L.

CIF 21700260

REG. Com. J2 6/859/2007

Str. Violetelor nr. 13C, Lo c. Nazna

jud. Mures, România

https://myloft.ro

 

XIV. Identificarea si urmarirea penala a utilizarii abuzive

 

1. Vom stoca orice informatie pentru identificarea si urma rirea penala a abuzului, in special a adresei dumneavoastra IP, pentru o perioada maxima de 7 zile. Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 (1) lit. f GDPR. Interesul nostru legitim in pastrarea datelor dumneavoastra timp de 7 zile este de a asigura functionarea site-ului nostru web si a afacerii tranzactionate prin intermediul acestui site si pentru a putea lupta impotriva atacurilor cibernetice si a actiunilor similare rau-intentionate. Dupa caz, este posibil sa folosim informatii anonime pentru a adapta designul site-ului nostru la nevoile utilizatorilor.

 

XV. Protectia datelor pentru cereri si procedurile de aplicare

 

1. Operatorul de date colecteaza si prelucreaza datele cu carac ter personal ale solicitantilor in scopul procesarii procedurii de depunere a cererilor. Prelucrarea poate fi efectuata si electronic. Acesta este cazul, in special, in cazul in care un solicitant depune la operator un dosar corespunzator al cererii prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site. Daca operatorul de date incheie un contract de munca cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate in scopul procesarii raportului de munca in conformitate cu cerintele legale. Daca nu este incheiat un contract de munca cu solicitantul de catre operator, documentele de cerere vor fi sterse automat la doua luni de la notificarea deciziei de refuz, cu conditia ca nici un alt interes legitim al operatorului sa nu se opuna stergerii.

 

XVI. Cookies

 

1. Paginile In ternet ale solutiilor S.C. Saint Angel S.R.L. utilizeaza module cookie. Cookie-urile sunt fisiere text care sunt stocate intrun sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

2. Prin utilizarea cookie-urilor, solutiile S.C. Saint Angel S.R.L. pot oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii usor de utilizat, care nu ar fi posibile fara setarea cookie-urilor.

3. Prin intermediul unui cookie, informatiile si ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate in functie de utilizator. Cookie-urile ne permit, dupa cum am mentionat anterior, sa recunoastem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoasteri este de a usura utilizarea de catre utilizatori a site-ului nostru web.

4. Persoana vizata poate, in orice moment, sa impied ice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setari corespunzatoare a browserului de internet utilizat si poate astfel sa refuze definitiv setarea cookie-urilor. In plus, cookieurile deja setate pot fi sterse in orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil in toate browserele de Internet populare. Daca persoana vizata dezactiveaza setarea cookie-urilor in browserul de internet utilizat, nu toate functiile site-ului nostru pot fi utilizate in totalitate.

5. Cookie-urile ne permit, de asemenea, sa analizam utilizarea site-u lui nostru. Acestea nu includ date personale si nu va pot identifica pe site-uri terte - inclusiv cele ale furnizorilor de servicii de analiza.

Politica de cookie-uri servește exclusiv pentru buna funcționare a Si te-ului, acest instrument fiind folosit în conformitate cu dispozițiile legale. Pentru informaţii detaliate privind politica de cookies, vă rugăm să accesaţi secţiunea „POLITICA DE COOKIES”

disponibilă pe Site